Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 7.2 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 85 m²
 • 8.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.8 m²
 • 3.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49.1 m²
 • 3.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.3 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 42.2 m²
 • 7.2 tỷVND