Nhà đất lân cận

A
 • 7
 • 8
 • 71 m²
 • 17 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 38.4 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 29.5 m²
 • 5.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 22.6 m²
 • 2.68 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 61.3 m²
 • 6.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 35.6 m²
 • 5.9 tỷVND