Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 7.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 35.9 m²
 • 5.85 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 59.65 m²
 • 10.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 55.4 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 55.4 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 51.5 m²
 • 6.2 tỷVND