Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 93.55 m²
 • 19.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 99.7 m²
 • 16.5 tỷVND
C
 • 18
 • 18
 • 83.3 m²
 • 20.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 89.7 m²
 • 10 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 9.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 42.43 m²
 • 7.3 tỷVND