Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 115.9 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 62 m²
 • 11 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 48 m²
 • 8.9 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 76.9 m²
 • 10.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 78.2 m²
 • 14 tỷVND