Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 113.5 m²
 • 16 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37.6 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.49 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 91.6 m²
 • 3.8 tỷVND