Nhà đất lân cận

A
 • 80.4 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 41.7 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 31 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 64 m²
 • 2.32 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 35.6 m²
 • 4.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.6 m²
 • 5.1 tỷVND