Nhà đất lân cận

A
 • 9
 • 10
 • 199 m²
 • 45 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 202 m²
 • 14.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 54.7 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 80 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 58.7 m²
 • 6.9 tỷVND
F
 • 60.4 m²
 • 5.6 tỷVND