Nhà đất lân cận

A
 • 16
 • 12
 • 78.6 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 60.2 m²
 • 8.6 tỷVND
C
 • 12
 • 12
 • 40 m²
 • 17.17 tỷVND
D
 • 9
 • 6
 • 59.1 m²
 • 15.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 59.2 m²
 • 12.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 58.4 m²
 • 13.2 tỷVND