Nhà đất lân cận

A
 • 8
 • 8
 • 203 m²
 • 26 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 5.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 44.3 m²
 • 3.95 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 38.4 m²
 • 4.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.9 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 3.5 tỷVND