Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 99.8 m²
 • 11.5 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 82.6 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 45.2 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 75.4 m²
 • 5.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 49.7 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.95 tỷVND