Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 36.1 m²
 • 21 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 30 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 23.8 m²
 • 6.6 tỷVND
D
 • 7
 • 6
 • 61.35 m²
 • 30 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 21 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 38.89 m²
 • 7.5 tỷVND