Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 35.2 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 108 m²
 • 13 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47 m²
 • 3.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 103.3 m²
 • 7.3 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 62.7 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 2.2 tỷVND