Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 67.7 m²
 • 7.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 20.5 m²
 • 2.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 51.15 m²
 • 8 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 34.4 m²
 • 5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 49.5 m²
 • 6.6 tỷVND