Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 62 m²
 • 5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 72 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 69.5 m²
 • 6.6 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 53 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 52.8 m²
 • 9.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53.2 m²
 • 5.4 tỷVND