Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 70.5 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 3.95 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 50.2 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 43 m²
 • 7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 75 m²
 • 7.25 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 42 m²
 • 6.5 tỷVND