Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 27.75 m²
 • 3.68 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 35.2 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 300 m²
 • 23.5 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 111 m²
 • 18.32 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 59.15 m²
 • 5.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 70 m²
 • 8.68 tỷVND