Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50.1 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 103 m²
 • 7.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 63 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 72 m²
 • 5.5 tỷVND
E
 • 67.7 m²
 • 4.02 tỷVND
F
Đã bán
 • 61 m²
 • 6.1 tỷVND