Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 85.8 m²
 • 13 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 41 m²
 • 3.15 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 20 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 4.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 21.4 m²
 • 4.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69.4 m²
 • 2.3 tỷVND