Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 103.2 m²
 • 15 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 29.5 m²
 • 4.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 31.4 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 34.8 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30.4 m²
 • 4.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 38 m²
 • 6.2 tỷVND