Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 2.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 30 m²
 • 3.55 tỷVND
C
 • 5
 • 3
 • 60 m²
 • 11.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 60.2 m²
 • 8.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 275 m²
 • 32 tỷVND