Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 74.5 m²
 • 14.5 tỷVND
B
 • 8
 • 9
 • 58.4 m²
 • 20 tỷVND
C
 • 70.74 m²
 • 11.33 tỷVND
D
 • 10
 • 10
 • 66.6 m²
 • 16 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 17 m²
 • 8.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 49.3 m²
 • 3.5 tỷVND