Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 38.3 m²
 • 4.54 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 20.9 m²
 • 2.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 66.8 m²
 • 6.7 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 65.2 m²
 • 5.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 8.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 100 m²
 • 16.8 tỷVND