Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 8
 • 8
 • 67.2 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 90.5 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 19.8 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 19
 • 19
 • 100.1 m²
 • 12 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39 m²
 • 4.85 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 19.8 m²
 • 2.5 tỷVND