Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 43 m²
 • 9.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 43 m²
 • 10 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 31
 • 31
 • 173 m²
 • 40 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 77.9 m²
 • 8.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71.58 m²
 • 6 tỷVND