Nhà đất lân cận

A
 • 99.9 m²
 • 7.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 73 m²
 • 9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 4.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 78.9 m²
 • 6.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 96.5 m²
 • 7.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 8.6 tỷVND