Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 132 m²
 • 10.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21.4 m²
 • 2.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 3.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 31.3 m²
 • 2.54 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 80 m²
 • 9.8 tỷVND
F
 • 25
 • 25
 • 129 m²
 • 23 tỷVND