Nhà đất lân cận

A
 • 283.3 m²
 • 25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 57 m²
 • 4.95 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 63 m²
 • 6.2 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 20.8 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 21.8 m²
 • 2.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 38.7 m²
 • 4.2 tỷVND