Nhà đất lân cận

A
 • 120.9 m²
 • 7.1 tỷVND
B
 • 85.07 m²
 • 5.55 tỷVND
C
 • 61.1 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 150 m²
 • 12.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 80.6 m²
 • 4.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 4.1 tỷVND