Nhà đất lân cận

A
 • 14
 • 14
 • 87.4 m²
 • 18 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 10.5 m²
 • 1.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 34.5 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 39 m²
 • 4.15 tỷVND
F
 • 6
 • 2
 • 93 m²
 • 9 tỷVND