Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 1.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 7
 • 3
 • 76.7 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 80 m²
 • 7.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 66.1 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 94.1 m²
 • 12.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 85 m²
 • 8.6 tỷVND