Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 67.1 m²
 • 15 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 20 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 49.8 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 19.4 m²
 • 1.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 43 m²
 • 6.5 tỷVND