Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 156.2 m²
 • 7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.3 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 10.5 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 96 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 99 m²
 • 3.16 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 108 m²
 • 3.7 tỷVND