Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 61.8 m²
 • 4.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.1 m²
 • 2.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 62 m²
 • 4.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.1 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 31.7 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 96.9 m²
 • 12.5 tỷVND