Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 1.9 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 74.8 m²
 • 17.5 tỷVND
C
 • 42.68 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 22 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 37.9 m²
 • 2.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.8 m²
 • 6.2 tỷVND