Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25.2 m²
 • 3.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20.4 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 3
 • 5
 • 210.1 m²
 • 32 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 49.4 m²
 • 8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43.2 m²
 • 4.35 tỷVND