Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65.51 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65.51 m²
 • 2.98 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.55 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 37 m²
 • 1.6 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 28 m²
 • 1.83 tỷVND