Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 39.3 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 15.9 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 6
 • 7
 • 54.1 m²
 • 8.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.5 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 52 m²
 • 6.7 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 46.8 m²
 • 7.7 tỷVND