Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 2.9 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 37.7 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 94 m²
 • 9.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 116.2 m²
 • 9 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 57.7 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 43.6 m²
 • 15.4 tỷVND