Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 4
 • 71 m²
 • 22 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.28 tỷVND
C
 • 6
 • 8
 • 71.5 m²
 • 13.6 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 47.1 m²
 • 12.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 75 m²
 • 14.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 31 m²
 • 4.6 tỷVND