Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 40 m²
 • 4.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 16.2 m²
 • 2.32 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 71.3 m²
 • 7.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 26.1 m²
 • 3.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 50 m²
 • 7.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 21.42 m²
 • 1.95 tỷVND