Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 30.7 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 18 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 24 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 44.3 m²
 • 6.19 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 46.9 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21.2 m²
 • 4.2 tỷVND