Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.3 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 64 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 72 m²
 • 13.5 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 42.2 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 39.8 m²
 • 3.9 tỷVND