Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.2 m²
 • 4.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27.2 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 23 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 38.3 m²
 • 6.1 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 1.24 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 33 m²
 • 1 tỷVND