Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 326 m²
 • 41 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 220.8 m²
 • 26 tỷVND
C
 • 4
 • 6
 • 325.9 m²
 • 45 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 324.7 m²
 • 37.01 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 171 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 106.1 m²
 • 8.6 tỷVND