Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20.4 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 45.37 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.2 m²
 • 12.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 32.1 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 46.5 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 92 m²
 • 15 tỷVND