Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 66.23 m²
 • 4.15 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 6.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 4.15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 75.3 m²
 • 4.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 4.16 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70.84 m²
 • 4.4 tỷVND