Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 106.8 m²
 • 3.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 82.4 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 99.7 m²
 • 3.89 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 103.5 m²
 • 3.3 tỷVND