Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 6.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 103 m²
 • 6.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 5.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 9 m²
 • 1.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 6.9 m²
 • 1.53 tỷVND