Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 5.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 60.3 m²
 • 8.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 31.18 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 107.8 m²
 • 16.8 tỷVND